• n3rdybirdy
 • kaerion
 • Primus87
 • eltoro
 • adem
 • e-gruppe
 • 8miracleworld
 • eat-slow
 • flopsbox
 • Ewels
 • zaslona
 • savetheuniverse
 • JuneDown
 • Czarnyjas
 • compadrekg
 • learner
 • 18alexa18
 • bundesliga
 • Sinneswandlerin
 • cefuj
 • consecutive
 • kitana
 • ikari
 • symphony
 • ernalette
 • bananas
 • ScentOfCinnamon
 • unclothe
 • chromengel
 • CreativeWriter
 • RainbowDash
 • Sivii
 • psh
 • nonenonenonenon
 • yurinzon
 • K-E-N-A-J
 • blackspoon
 • avaritia
 • przeliterowane
 • niemazacozlapac
 • szaaatan
 • orgulloo
 • h0ngzaii
 • danielmazur
 • rastee
 • Trinitys
 • kossowsky
 • inajaa
 • rosomaq
 • myu
 • 1NdyGo
 • mijama
 • Dimrost
 • idealabs
 • missingpieces
 • whovianx
 • angelsdemon
 • theone1
 • Eirienen
 • kolibrierend
 • Stenzer
 • ihuntyoursoul
 • Kreide
 • Herbatoholiczka
 • awkwardmoments
 • eulensuppe
 • innateoptimism
 • guyver
 • livela
 • puchenstein
 • doctorfrederickchilton
 • AsTheSunKissedHorizon
 • BluNectarine
 • astrobiology
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2643 f028
Reposted fromidiod idiod viapuszka puszka
Reposted fromzelbekon zelbekon viajagger jagger
8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod viajagger jagger
1679 9cec
Reposted fromidiod idiod viajagger jagger
5636 faee
Reposted fromteijakool teijakool viaMarcoDW MarcoDW
5483 7aa1 500
Reposted fromidiod idiod viajagger jagger
9733 f4f1 500
1338 59a9 500
Reposted fromnaich naich viazembata zembata
7719 5cbb
Reposted fromteijakool teijakool viadingens dingens
4104 d01d 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viadingens dingens
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
1525 002a
Reposted fromunforgiving unforgiving viaszydera szydera
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
4160 2e59 500
Reposted fromTriforce Triforce
1706 7328 500
Reposted fromneon neon
5338 ef45 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaMissDeWorde MissDeWorde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl