• n3rdybirdy
 • kaerion
 • Primus87
 • eltoro
 • adem
 • e-gruppe
 • 8miracleworld
 • eat-slow
 • flopsbox
 • Ewels
 • zaslona
 • savetheuniverse
 • JuneDown
 • Czarnyjas
 • compadrekg
 • learner
 • 18alexa18
 • bundesliga
 • Sinneswandlerin
 • cefuj
 • consecutive
 • kitana
 • ikari
 • symphony
 • ernalette
 • bananas
 • ScentOfCinnamon
 • unclothe
 • chromengel
 • CreativeWriter
 • RainbowDash
 • Sivii
 • psh
 • nonenonenonenon
 • yurinzon
 • K-E-N-A-J
 • blackspoon
 • avaritia
 • przeliterowane
 • niemazacozlapac
 • szaaatan
 • orgulloo
 • h0ngzaii
 • danielmazur
 • rastee
 • Trinitys
 • kossowsky
 • inajaa
 • rosomaq
 • myu
 • 1NdyGo
 • mijama
 • Dimrost
 • idealabs
 • missingpieces
 • whovianx
 • angelsdemon
 • theone1
 • Eirienen
 • kolibrierend
 • Stenzer
 • ihuntyoursoul
 • Kreide
 • Herbatoholiczka
 • awkwardmoments
 • eulensuppe
 • innateoptimism
 • guyver
 • livela
 • puchenstein
 • doctorfrederickchilton
 • AsTheSunKissedHorizon
 • BluNectarine
 • astrobiology
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7818 557d 500
9915 351a
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaturquoise turquoise
1957 75d8 500
Reposted fromoll oll viaTander Tander
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja vianot-alice not-alice
8555 facb 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
1540 5286 500
Reposted frompiehus piehus viaelinela elinela
0586 e627 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamikrokosmos mikrokosmos
7329 ca62 500
Reposted fromhormeza hormeza viat-e-x-t t-e-x-t
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viajustmine justmine
YAY! I LOVE IT <333
7961 e915 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
7455 41ce 500
Reposted fromblackmamba blackmamba viaelinela elinela
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza
3594 eaf6 500
Reposted fromfungi fungi viasstefania sstefania
3659 7bd5
Reposted fromFero Fero viasstefania sstefania
8009 bb17 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl